Τελαυταία νέα

Σύνοψη του έργου DEMOER

Το DEMOER ένα Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο (2019-1-ES01-KA204-063975), το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από εταίρους από την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Βέλγιο και την Τουρκία. Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων για μέλη οικογενειών ατόμων που πάσχουν από άνοια. Η άνοια αφορά τη μείωση των νοητικών ικανοτήτων, κατά την οποία η μνήμη, η σκέψη και η κρίση μειώνονται και η προσωπικότητα επηρεάζεται αρνητικά. Συνήθως αναπτύσσεται αργά και επηρεάζει κυρίως άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αιτίες αναπηρίας στους ηλικιωμένους στην Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία (ΠΟΥ). Λόγω της παρατηρούμενης τάσης αύξησης του ποσοστού ηλικιωμένων σε πολλές χώρες, αναμένεται ότι ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από άνοια θα αυξηθεί επίσης (αναμένεται να αυξηθεί κατά 12% τα επόμενα 10 χρόνια στην Ισπανία, 20% στη Βουλγαρία και την Τουρκία). Η ανάγκη για φροντίδα και υποστήριξη των ατόμων αυτών έχει σοβαρό αντίκτυπο στις οικογένειές τους. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μη τυπικής εκπαίδευσης/κατάρτισης για το συγκεκριμένο θέμα που να παρουσιάζουν κατά τρόπο κατανοητό τις στρατηγικές και συμβουλές που μπορούν να υποστηρίξουν εκείνους που υποστηρίζουν το μέλος της οικογένειάς τους με άνοια.

Το έργο DEMOER στοχεύει στην παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης/κατάρτισης σε ενήλικες – μέλη οικογενειών ατόμων που πάσχουν από άνοια – για την κατανόηση πρακτικών ζητημάτων της κατάστασης την οποία αντιμετωπίζουν και την παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης στο άτομο που πάσχει από άνοια. Ένας παράλληλος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών και των κέντρων λήψης αποφάσεων στις χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο σχετικά με την άνοια και την ανάγκη για υποστήριξη και παροχή εκπαίδευσης στις οικογένειες με μέλη που πάσχουν από άνοια.

Στις 12-13 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στο Πανεπιστήμιο Complutense στην Μαδρίτη (Ισπανία), παρουσία όλων των εταίρων από την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Βέλγιο και την Τουρκία. Επί του παρόντος, οι εταίροι έχουν αναπτύξει έναν εκπαιδευτικό οδηγό για ενήλικες, που ονομάζεται «Πώς να υποστηρίξετε άτομα της οικογένειας σας που πάσχουν από άνοια». Ο οδηγός αυτός θα δώσει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους συμβουλές και στρατηγικές για το πως να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις μελών της οικογένειας στα οποία παρατηρείται απώλεια μνήμης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάφορες (δύσκολες) καταστάσεις και συνέπειες. Το περιεχόμενο θα δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για προ-απαιτούμενο ιατρικό υπόβαθρο ή υπόβαθρο ψυχολογίας.

Ο οδηγός χωρίζεται σε τρείς διαφορετικές ενότητες. Στην Ενότητα 1, οι φροντιστές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο στήριξης του μέλους της οικογένειας τους που πάσχει από άνοια, σε περίπτωση απώλειας μνήμης ή άλλων συναφών ζητημάτων. Η Ενότητα 1 περιγράφει πως ένας φροντιστής μπορεί να αναζητήσει επαγγελματική υποστήριξη και διάγνωση, να κατανοήσει την άνοια μέσω των διαφορετικών σταδίων της και να αντιληφθεί καλύτερα τις συνέπειες της απώλειας μνήμης.

Η Ενότητα 2 χωρίζεται σε δύο υπο-ενότητες. Η υπο-ενότητα 1 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης του μέλους της οικογένειας που πάσχει από άνοια στο σπίτι και η υπο-ενότητα 2 περιγράφει τις αλλαγές στην προσωπικότητα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα άτομα με άνοια και τις επιπτώσεις τους. Η υπο-ενότητα 1 παρέχει οδηγίες σχετικά με την σωματική δραστηριότητα, την προσωπική υγιεινή και φυσιολογικά θέματα, τα θέματα του φαγητού και του ύπνου και τον τρόπο αντιμετώπισης «ασυνήθιστων συμπεριφορών». Η υπο-ενότητα 2 παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την συναισθηματική υποστήριξη των ατόμων με απώλεια μνήμης, την φροντίδα των ίδιων των φροντιστών και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας και γενικά, πως η άνοια επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια.

Η Ενότητα 3 περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την άνοια και την απραξία, τον τρόπο αντιμετώπισης των αλλαγών στην συμπεριφορά σε μεταγενέστερα στάδια της άνοιας και συζητά στρατηγικές αντιμετώπισης της απώλειας και της θλίψης. Ο οδηγός παρέχει οδηγίες και συμβουλές σε απλή γλώσσα για να είναι χρήσιμες και προσβάσιμες στον καθένα, χωρίς να προαπαιτεί κάποιο σχετικό υπόβαθρο. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης πολλές μελέτες περίπτωσης, οι οποίες περιγράφουν τις εμπειρίες ατόμων που πάσχουν από άνοια.

Οι εταίροι του έργου πραγματοποίησαν επιπρόσθετη έρευνα σχετικά με βοηθητικές τεχνολογίες και εργαλεία παρέμβασης για άτομα με άνοια και για τους φροντιστές τους. Η τεχνολογία δεν βοηθά μόνο τα άτομα με άνοια, αλλά και τους φροντιστές τους με πολλούς τρόπους. Οι φροντιστές ατόμων με άνοια θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τεχνολογίες που τους βοηθούν στην παροχή, παρακολούθηση και συντονισμό της φροντίδας τους, καθώς αυτό θα τους εξοικονομούσε χρόνο, θα μείωνε το επίπεδο άγχους και θα τους βοηθούσε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Οι φροντιστές δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά στους ασθενείς τους όλη την ημέρα και ταυτόχρονα να παρέχουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, παρόλο που δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον ανθρώπινο παράγοντα.

Σε γενικές γραμμές, ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες βοηθητικές τεχνολογίες κατάλληλες για άτομα με άνοια και για τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φροντιστές για να υποστηρίξουν το έργο τους, καθώς και πληροφορίες για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων μέσω παιχνιδιών – τα περισσότερα εξ αυτών είναι δωρεάν και μπορούν να βρεθούν στο ίντερνετ. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για παιχνίδια που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, για παιχνίδια που εστιάζουν στην μνήμη, την προσοχή, την οπτική αντίληψη, τη συλλογιστική και τον προγραμματισμό, την επεξεργασία πληροφοριών και τη διαδοχική επεξεργασία. Ένα Ευρωπαϊκό έργο με ονομασία Games4Seniors, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής με την οποία άτομα μεγαλύτερων ηλικιών μπορούν να εκπαιδευτούν στις προαναφερθείσες δεξιότητες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο μπορούν να βρεθούν στην διεύθυνση: https://games4seniors.eu/. Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία που σχετίζονται με τη σχετική Βοηθητική Τεχνολογία για άτομα με άνοια από την ιστοσελίδα μας στο: https://www.dementia-care.eu/intellectual-outputs/

Ως επόμενο βήμα, οι εταίροι του έργου DEMOER θα αναπτύξουν μια ανοιχτή εφαρμογή για φορητές συσκευές άμεσης υποστήριξης 24 ώρες το 24ώρο και 7 ημέρες την εβδομάδα (24/7) που θα παρέχει βοήθεια και λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα. Οι φροντιστές μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή όταν κυκλοφορήσει μέσω του Google Play. Η εκπαίδευση θα είναι δυνατή μέσω φορητών συσκευών, όπου οι χρήστες θα μπορούν να συνεισφέρουν με μελέτες περίπτωσης. Μια πρόσθετη καινοτομία είναι ότι οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο, απόψεις, σχόλια και υλικό με τους υπόλοιπους χρήστες. Θα κυκλοφορήσει επίσης μια εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές ενηλίκων, η οποία θα περιέχει μεθοδολογική υποστήριξη για την παράδοση της σειράς μαθημάτων του DEMOER. Ο σκοπός της εργαλειοθήκης θα είναι η παραγωγή υλικού καθοδήγησης για εργαζόμενους και εκπαιδευτικούς σε ΜΚΟ και οργανισμούς εθελοντισμού που ασχολούνται με την διοργάνωση ειδικών εκπαιδεύσεων για φροντιστές, σε σχέση με τον τρόπο παράδοσης του μη τυπικού εκπαιδευτικού προγράμματος του DEMOER.

Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. περισσότερες πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις cookies σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν οριστεί ως "να επιτρέπονται τα cookies" για να σας δώσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies ή κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή" παρακάτω, τότε δηλώνετε ρητά ότι συμφωνείτε με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις.

Κλείσιμο