Haber bandı

Demanstan muzdarip bireylerin aile üyeleri için yenilikçi ve mobil yetişkin eğitimi

Demans, bireyin hafıza, düşünme, karar verme gibi zihinsel yeteneklerinin genellikle yavaş işleyen bir şekilde zayıflayıp ve düşüşe geçmesi sürecidir.

Genellikle yavaş bir şekilde gelişen bu süreç, daha çok 60 yaş ve üzeri bireyleri etkilemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Demans, İspanya, Bulgaristan ve Türkiye’de bireylerde görülen ve engel oluşturan durumların en başında gelen etkenler arasındadır. Yaşlı nüfusun genel nüfus içerisinde oranının artması ile birlikte demanstan muzdarip kişilerin sayısında da bir artış beklenmektedir. (Önümüzdeki 10 sene içinde İspanya için bu artış beklentisi %12 iken, Bulgaristan ve Türkiye için bu oran %20’dir.)

Bu durumdan muzdarip yaşlı bireylerin bakımı ve desteklenmesi, aileleleri için ciddi bir etkiye sahiptir.

Özellikle, Demanstan muzdarip bireylerle birlikte yaşayan kişilerin karşılaşabileceği davranışsal ve tutumsal zorluklar hakkında yeterli bilginin var olmaması, bu durumu daha da önemli hale getirmektedir.

Demanstan muzdarip aile üyelerini destekleyen bireyler için anlaşılır starteji ve tavsiyeler içeren yaygın eğitimler bulunmamaktadır.

Hedef gruplar:

  • Öğreniciler olarak: 16- 29 yaşları arasında, ailelerindeki demans hastalığından muzdarip bireyler ile informel bir şekilde ilgilenen yetişkinler
  • Eğitmenler olarak: Yaygın bakım hizmetleri sağlayan gönüllü bazlı STK’larda yer alan yetişkin eğitimciler, eğitmenler, koordinatörler ve yöneticiler
  • Geliştirilmiş hizmetlerden yarar sağlayan faydalanıcılar olarak: Demanstan muzdarip bireyler ve aile bireyleri, yaşlı bireyler ve engelli bireyler için oluşturulmuş STK’lar ve birlikler, sosyal bakım ve sağlık bakımı alanındaki politika yapıcılar

Başlangıç tarihi: 1 Kasım 2019
Bitiş Tarihi: 30 Nisan 2022

Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımı kurallarını kabul etmektesiniz. Daha fazla bilgi

Bu sitede yer alan çerez ayarları, size en iyi deneyimi sağlamak adına "çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Bu siteyi çerez ayarlarınızı değiştirmeden kullanmaya devam ederseniz veya "Kabul et" butonuna tıklarsanız, çerezlerinizin kullanımına onay vermiş olursunuz.

Kapat